FACEBOOKAktuality

Zápis z jednání výboru HC BOSPOR Bohumín konaného dne 12. 5. 2017 v 18:30 hodin

17.5.2017

  1. Bezprostředně po řádné valné hromadě spolku se sešel nový výbor ve složení Roman Klepek, Jan Bajnar, Viktor Mikolajek, Roman Kwaśný, Jiří Kuldánek, Lukáš Man, Petr Lakomý (omluven)
  2. Předsedou spolku byl zvolen Roman KLEPEK, místopředsedou spolku byl zvolen Jan Bajnar.
  3. Přihlášky do soutěží - budou přihlášeny družstva 2., 3., 4. třídy, MŽ a Muži do KLM, družstvo mužů B pak do BHLA. V případě, že se nepodaří složit družstvo 4. třídy pro druhou část soutěže "na velké hřiště", bude umožněno hostování všem hráčům, kteří mohou startovat pouze v tomto družstvu. Přihlášky je nutno vygenerovat pomocí HOSYS.
  4. Žádosti o přestup – v dalších případech bylo doporučeno umožnit hostování  hráčům, kteří nechtějí hrát v HCB ve vybraném oddíle. Přestupy hráčů nejsou žádoucí. Žádost o přestup Katky Nogové do HC Vítkovice Ridera bude stažena, hráčka bude dále působit v HCB. Žádost o přestup hráče Maxim Górný do HC Orlová bude zamítnuta, jako odůvodnění zamítnutí žádosti bude uveden následující text: „Přestup hráče ohrozí působení družstva HCB v soutěži a to z důvodu nízkého počtu hráčů v ročníku 2008. Případné zrušení účasti družstva v soutěži sníží počet účastníků soutěže a omezí možnost dalších družstev a hráčů nastoupit k utkání. Žádost byla rodičem hráčem zdůvodněna pouze v návaznosti na nízký počet hráčů v ročníku. Pokud se HCB nepovede vzhledem k možným odchodům hráčů či ukončení činnosti zajistit dostatečný počet hráčů v kategorii 4.třída tak, aby mohl nastupovat k zápasům v druhé polovině sezóny tzn. na celé hřiště, bude v průběhu měsíce srpna umožněno hráčům hostování v jiném oddíle tak, aby mohli nastupovat k zápasům „svého“ ročníku.“
  5. Zahájení letní přípravy v týdnu od 22. 5. 2017.
  6. Nominace trenérů k družstvům bude určena zvlášť pro letní přípravu a sezónu. Bude dohodnuta na následující jednání výboru.
  7. Následující jednání výboru proběhne v úterý 16. 5. 2017 v 17. hodin.

V Bohumíně 12. 5. 2017

Roman KLEPEK

předseda HC BOSPOR Bohumín


... zpět


SPONZOŘI / PARTNEŘI: