FACEBOOKAktuality

Schůzka družstva 4. třídy

3.5.2017

V pátek 5.5.2017 v 16:30 proběhne v prostoru šaten schůzka s rodiči hráčů družstva 4. třídy (ročníků 2008 a mladších), která bude věnována účasti družstva v následujícím ročníku KLP.

HC BOSPOR Bohumín chce družstvo 4. třídy přihlásit k soutěži v ročníku 2017/2018, zodpovědností vedení družstva a výboru HC je tento cíl splnit, proto současný výbor nebude do valné hromady klubu schvalovat žádné žádosti o hostování a přestupy hráčů těchto ročníků, které by ohrozily tento cíl. Účast družstva HC BOSPOR v soutěži je v ekonomickém i sportovním zájmu klubu i ostatních účastníků soutěže, jelikož neúčast našeho týmu omezí celkový počet utkání v soutěži a omezí možnost pravidelného startu ostatních hráčů v menším počtu družstev v soutěži. Stávající výbor proto bude  hájit především zájmy klubu a jeho členů zejména v situaci, která odpovídá počtu hráčů ročníku  2008 v HCB v předešlých dvou ročnících, ve kterých se vždy konkurence schopný tým podařilo sestavit.

Roman KLEPEK, předseda HC BOSPOR Bohumín


... zpět


SPONZOŘI / PARTNEŘI: