Mládež - Vzkazy rodičům (příspěvky)

Členské příspěvky HC BOSPOR Bohumín na rok 2016/2017

Pro sezónu 2016/2017 bylo valnou hromadou odsouhlaseno následující platby členských příspěvků:

Oddílové příspěvky, dle ročníku narození hráče:

r.2010…1800,- Kč

r.2009…3000,-Kč

r.2008…4000,-Kč

r.2007…5000,-Kč

r.2006…6000,-Kč

Muži ... 2500,-Kč

Druhý sourozenec zdarma.

Platbu proveďte na účet: 229100181/0300 do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče či hráčky.

Platbu je možno provést jednorázově popřípadě na 2 splátky. První splátka do konce roku, druhá do konce března. Děkujeme.


SPONZOŘI / PARTNEŘI: